צילומי יהודיות

צילומי מסורת נותנים טעם של פעם.

מקשרים את המשפחה לשורשים שלנו.